Competenties

Advies & ontwikkeling
We geven advies en ondersteuning bij vraagstukken over materiaalkeuze, maakbaarheid en productiemethoden. Uit ervaring weten we dat kleine wijzigingen in ontwerp of productietechniek tot grote besparingen in kostprijzen of gereedschappen kunnen leiden.

Prototyping
Tijdens de ontwikkelingsfase bieden we onze klanten diverse diensten om het ontwerp of de maakbaarheid van onderdelen te verbeteren. Er kunnen prototypen worden gemaakt uit proefmatrijzen of in aanbouw zijnde seriematrijzen. Daarnaast bieden we advies om de maakbaarheid van onderdelen te toetsen en te verbeteren, bijvoorbeeld met spuitgiet simulatie analyses.

Gereedschappen & matrijzen
Gereedschappen vormen de basis van hoogwaardige kwaliteitsproducten en stabiele productieprocessen. Daarom werken wij intensief samen met een beperkt aantal matrijsmakers in de omgeving van onze fabrieken die voldoen aan onze strenge eisen.  In samenspraak bepalen we de optimale constructie en eisen waaraan een gereedschap moet voldoen, en voeren we de regie bij de bouw en oplevering. Daarbij doen wij geen concessies aan kwaliteit. Alleen dat biedt de zekerheid van constante kwaliteit en output.

Productie
Wij bieden een groot aanbod aan verschillende soorten producten dankzij het brede scala aan verschillende productietechnieken waarover wij beschikken. Met onze klanten bepalen we de meest optimale productiemethode naar gelang de gewenste seriegrootte en specificaties. Indien gewenst werken we bij vrijgave van productie met VDA of PPAP processen. Continuïteit wordt geborgd door een modern uitgerust machinepark, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en een goed functionerend kwaliteitssysteem.

Logistiek
Onze organisatie is optimaal toegerust om leverprestaties te waarborgen en de logistieke kosten voor onze klanten te minimaliseren. Wij werken met voorraadbeheersing en just-in-time delivery op basis van afroepschema’s of EDI en leveren producten in door klant gespecificeerde (retour)emballage. Traceerbaarheid van grondstoffen en geleverde producten is vanzelfsprekend gewaarborgd in onze bedrijfssystemen.