Producten

Productgroepen met productvoorbeelden en informatie over materialen en productietechnieken

Technieken

Productietechnieken met productvoorbeelden en informatie over materialen

Materialen

Toegepaste materialen met productvoorbeelden en informatie over productietechnieken

Cases

Voorbeelden van recent uitgevoerde projecten met opdrachtgevers

Melkmeter membraan

Voor een producent van milking control systemen voor melkveehouderij (Nedap Livestock Management) produceert ZORGE een LSR membraan. Dit membraan wordt toegepast in een melkmeetsysteem (Smartflow) die de melkafgifte meet en bewaakt tijdens het melken van koeien.


Voor het realiseren van het beste membraan schakelgedrag, is door middel van LSR prototyping in nauwe samenwerking met de klant de geometrie van dit membraan geoptimaliseerd tot zijn finale vorm.

Na testfase en productie van de eerste pilot series van membranen uit de aluminium proefmatrijs is de seriematrijs verder ontwikkeld en succesvol in gebruik genomen voor serieproductie.

Deze case toont de voordelen die ZORGE op het gebied van LSR prototyping biedt om vanuit vanuit een productontwerp optimalisaties door te voeren en onderdelen te produceren, voordat een seriematrijs wordt gemaakt. Ook voor het opschalen naar serieproductie biedt deze aanpak grote voordelen in doorlooptijden en het vermijden van risico’s.

Klik hier voor meer informatie over het melkmeetsysteem.